ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

GetAppSolution ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

GetAppSolution ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਝਿਜਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਈਮੇਲ: support@getappsolution.com

ਸਿਖਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ